Ik wil graag vriend worden van Vocaal Ensemble Cantare.

Voornaam: *

Tussenvoegsel:

Achternaam: *


Straat + nr: *

Postcode: *

Woonplaats: *


E-mail: *

Telefoonnr: *

Mobiel:


IBAN nummer: *


Op welke manier bent u er toe gekomen om vriend van Cantare te worden?
Via een koorlid, namelijk:
Via iemand anders, namelijk:
De website
Facebook
Anders, namelijk:

Ik maak het volgende bedrag over: *

Dit bedrag moet minimaal €20,- zijn en dient overgemaakt te worden naar NL09 RABO 0380 5548 52, onder vermelding van uw naam en "Vriend van Cantare".

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals ze op de website vermeld zijn. ** = verplicht.